Wat

De Future Vectorys zorgen er voor dat er een idee ontstaat tussen bijvoorbeeld overheid, onderwijs en ondernemer of ondernemers met een gezamenlijke interesse of bijvoorbeeld door ondernemingen en haar personeel. De e en dat de kennis wordt geborgd en gedeeld door middel van cocreatie en prototyping. Het beste van verschillende werelden bij elkaar gebracht.

Het doel is om prototypes op te leveren, die toegepast kunnen worden. Dit kunnen ook prototypes zijn voor bijvoorbeeld een UWV (bijvoorbeeld prototypes van nieuwe vormen van het begeleiden van werklozen naar ondernemerschap of loondienstverband), een belastingdienst (bijvoorbeeld een prototype voor nieuw belastingstelsel of stimuleringsregeling). Het prototype is het product dat gecreëerd wordt waar de ene keer de overheid opdrachtgever is bij een sociaal maatschappelijk vraagstuk, soms een onderneming bij bijvoorbeeld een HR vraagstuk en het Agility Center helpt bij de creatie van dit prototype. Innovatie komt op gang als de ideeën een maatschappelijk draagvlak kennen. De effecten van de dialogen zijn dat het debat op gang komt, het product of dienst is niet het kerndoel. Dat dialogen kunnen leiden tot prototypes die de win win organiseren voor het onderwijs, overheid en ondernemers en daarmee werkzekerheid en stabiliteit organiseren dat is het doel.

In het kort, de hoofdactiviteiten van Future Vectorys omvatten:
– Idee generatie;
– Concept ontwikkeling;
– Business plan;
– Product, prototype of dienst.