Idee generatie

De Future Vectory’s faciliteren de kennis, ruimte en crowd om gezamenlijk te zorgen voor het ontstaan van nieuwe ideeën binnen de maatschappelijke en organisatorische context. Ideation is nodig om de ideeën van de werkvloer wel op de juiste plekken terecht te laten komen van organisaties, om bestuurders te voede met ideeën van burgers, achterbannen en ondernemers, om de behoeftes aan nieuwe diensten en producten te inventariseren. Ideation is meer dan een praatsessie, het is een mooi begin van een broodnodige inventarisatie die komt voor de innovatie.

Gezamenlijk zorgen voor het ontstaan van nieuwe ideeën om deze verder uit te werken.