Concept

De beste ideeën worden direct na de ideation met een kleine selecte groep verder uitgewerkt tot concept en getoetst op de toegevoegde waarden zoals: rentabiliteit en effectiviteit. Dit kan vervolgens voorgelegd worden aan stakeholders, besturen of directies om het concept verder uit te werken.

De beste ideeën worden uitgewerkt tot A4 concept, om mee verder te kunnen.